služby

PDFPrint
There are no translations available.

Úplná realizácia strategických cieľov klienta
 • Realizácia controllingu a Controllingové poradenstvo

  Etapy realizácie controllingu
  Analýza a posúdenie stavu controllingu
  Koncepcia rozvoja controllingu
  Realizačné smernice
  Rozvoj controllingových útvarov, školenia
  Realizácia SW podpory controllingu

  Rozvoj controllingových činností
  Kalkulácie
  Plánovanie a výhľady
  Hodnotenie, reporting, analýza odchýlok
  Vykazovanie
  Modelovanie

  Rozvoj controllingu v oblastiach
  Strategický controlling
  Finančná analýza
  Controlling predaja a marketingu
  Controlling výroby
  Controlling nákupu a zásob
  Controlling stredísk
  Controlling obslužných činností
  Controlling likvidity
  Controlling investícií
  Controlling vývoja
  Controlling kvality
  Controlling ľudských zdrojov
  Controlling projektov
  Produktový controlling
  Procesný controlling
  Medzinárodné štandardy IAS / IFRS
  Konsolidácia skupiny spoločnostili

 • Outsourcing controllingu
  Analýza nákladov
  Analýza portfólia
  Analýza citlivosti
  Analýza bodu zvratu – BEP
  Vyhodnotenie investičných zámerov
  Shareholder Value analýza
  Zostavenie Biznis plánu
  Rýchla finančná analýza
  Pravidelné hodnotenie výsledkov – interpretácia reportingu, návrh opatrení

 • Rozvoj systému riadenia
  Rozvoj strategického riadenia
  Rozvoj procesného riadenia
  Rozvoj riadenia rizík
  Rozvoj motivačného systému
  Rozvoj IS / ICT

 • Zvyšovanie výkonnosti, Znižovanie nákladov
  Optimalizácia pracovných miest
  Optimalizácia organizačnej štruktúry
  Procesné riadenie – identifikácia, popis, analýza procesov;
  procesný model; optimalizácia procesov, dokumentácia SMK
  Kaučing a moderovanie realizovaných zmien
  Motivačný systém

 • Biznis Inteligencia
  MERIT Controlling
  MERIT Dátové prenosy
  Info Navigátor
  Data Navigátor
  Microsoft BI
 
kariéračlánkynewsletter
2010 © BCSR, s.r.o
design © 2010 ŠVÁRNY